Pracovné prostredie

Factory full view 1
Administrative Area

Administratívna oblasť

Packaging workshop 1

Dielňa na balenie 1

Packaging workshop 2

Dielňa na balenie 2

workshop 1

dielňa 1

workshop 2

dielňa 2

road

Vonkajšia stena rastlín

Mechanics

Mechanika

workshop

Zobraziť miestnosť

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507