Kvalitné poistenie

Kvalita Approach

1. Politika kvality spoločnosti je formulovaná a schválená celým tímom v príručke kvality.

2. S reklamnými kartami, nástennými novinami, tabuľami zjavení, vzdelávaním a školením, aby sa zabezpečilo, že všetky úrovne zamestnancov pochopia politiku kvality a budú ju implementovať.

3. Uplatniteľnosť a implementácia politiky kvality sa vyhodnotí a preskúma v rámci preskúmania vedením.

4. Politika kvality spoločnosti je záväzok k požiadavkám na kvalitu klientov a je cieľom každého zamestnanca. To

nabáda zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti, aby sa neustále usilovali o zlepšenie kvality a poskytovania produktov

najlepšie produkty a služby zodpovedajúce potrebám klientov.

5. Politika kvality spoločnosti:

balustrade (1)

Pozorný, opatrný a trpezlivý

C.zákazky-orientovaný, víťazný o vysoká kvalita, plná účasť, excelentnosť

Kvalita ako prvá, najvyššia kvalita je princípom výroby všetkých našich zamestnancov a je to život spoločnosti. Kvalita a bezpečnosť sú vždy na prvom mieste a neustále sa hľadajú príležitosti na zlepšenie. Každý zákazník má s nami úplnú dôveru a spokojnosť. Poskytovanie najväčšej podpory klientom je účelom všetkých našich zamestnancov.