119. kantónsky veľtrh spoločnosti JKL Hardware

Po 60 rokoch reforiem a inovatívneho vývoja kantonský veľtrh ustál rôzne výzvy a nikdy nebol prerušený. Kantonský veľtrh zvyšuje obchodné spojenie medzi Čínou a svetom, čím demonštruje imidž Číny a dosiahnuté výsledky rozvoja. Je to najlepšia platforma pre čínske podniky na preskúmanie medzinárodného trhu a príkladná základňa na vykonávanie čínskych stratégií pre rast zahraničného obchodu. Kantonský veľtrh slúži ako prvá a najdôležitejšia platforma na podporu čínskeho zahraničného obchodu a barometer sektoru zahraničného obchodu. Je to okno, stelesnenie a symbol otvárania sa Číny.
 
2-1F221111A0T6 2-1F221111F6322 2-1F221111H4F7 2-1F221111I9306 2-1F221111K45D 2-1F221111Q3D6 2-1F221111S1325 2-1F221111T64S 2-1F221111604M2 2-1F221111620M4 2-1F221111636257 ye

Čas zverejnenia: 19. augusta 2020